Warunki korzystania z usług

Ogólne warunki handlowe

1. Zakres zastosowania

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Nasz sklep internetowy jest skierowany wyłącznie do konsumentów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z jej działalnością gospodarczą ani zawodową. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną, działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

2. Kontrahent, zawarcie umowy, opcje korekty

Umowa kupna zawierana jest z Onkel Nilsson UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te artykuły. Użytkownik może początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i skorygować swoje wpisy w dowolnym momencie przed wysłaniem wiążącego zamówienia, korzystając z udostępnionych i wyjaśnionych w tym celu pomocy korekcyjnych w procesie składania zamówienia. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamówienia. Natychmiast po wysłaniu zamówienia użytkownik otrzyma kolejne potwierdzenie pocztą elektroniczną.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Języki dostępne do zawarcia umowy: Niemiecki

Przechowujemy tekst umowy i przesyłamy dane zamówienia oraz nasze Ogólne Warunki Handlowe w formie tekstowej. Tekst umowy można wyświetlić w naszym loginie klienta.

4. Warunki dostawy

Oprócz podanych cen produktów mogą zostać naliczone koszty wysyłki. Więcej informacji na temat kosztów wysyłki można znaleźć w naszych warunkach wysyłki.

Realizujemy wyłącznie dostawy wysyłkowe. Niestety nie ma możliwości samodzielnego odbioru towaru.

5. Płatność

W naszym sklepie dostępne są następujące metody płatności:

Karta kredytowa
Prosimy o podanie danych karty kredytowej w procesie składania zamówienia. Karta zostanie obciążona natychmiast po złożeniu zamówienia.

PayPal, PayPal Express
Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), należy zarejestrować się w systemie PayPal, podać swoje dane dostępowe i potwierdzić instrukcję płatności. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana przez PayPal natychmiast po złożeniu zamówienia. Użytkownik otrzyma dalsze instrukcje w procesie składania zamówienia.

PayPal może oferować dalsze sposoby płatności na koncie klienta zarejestrowanym klientom PayPal, którzy zostali wybrani zgodnie z własnymi kryteriami. Nie mamy jednak żadnego wpływu na ofertę tych sposobów płatności; dalsze indywidualnie oferowane sposoby płatności wpływają na stosunek prawny użytkownika z firmą PayPal. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na koncie PayPal.

Sofort by Klarna
Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, musisz mieć konto bankowe aktywowane dla bankowości internetowej, odpowiednio się zidentyfikować i potwierdzić instrukcję płatności. Konto użytkownika zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymasz w procesie składania zamówienia.

Google Pay
Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), użytkownik musi być zarejestrowany w Google, aktywować funkcję Google Pay, podać swoje dane dostępowe i potwierdzić instrukcję płatności. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana natychmiast po złożeniu zamówienia. Użytkownik otrzyma dalsze instrukcje podczas procesu składania zamówienia.

Apple Pay
Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple"), należy korzystać z przeglądarki "Safari", być zarejestrowanym w Apple, aktywować funkcję Apple Pay, potwierdzić swoje dane dostępowe i potwierdzić instrukcję płatności. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymasz w procesie składania zamówienia.

Amazon Pay
Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon"), użytkownik musi być zarejestrowany w Amazon, podać swoje dane dostępowe i potwierdzić instrukcję płatności. Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana w ciągu jednego dnia bankowego od złożenia zamówienia. Dzień bankowy to każdy dzień roboczy z wyjątkiem sobót, świąt państwowych oraz 24 i 31 grudnia każdego roku. Użytkownik otrzyma dalsze informacje w procesie składania zamówienia.

Klarna
We współpracy z dostawcą usług płatniczych Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja ("Klarna") oferujemy następujące opcje płatności. Płatności za pośrednictwem Klarna są dostępne wyłącznie dla konsumentów. O ile poniżej nie określono inaczej, płatność za pośrednictwem Klarna wymaga pomyślnego sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej i jest dokonywana bezpośrednio na rzecz Klarna. Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej opcji płatności oraz w procesie składania zamówienia.

Zakup na konto za pośrednictwem Klarna
Kwota faktury jest należna 14 dni po wysłaniu towarów i otrzymaniu faktury.

Polecenie zapłaty Klarna
Użytkownik udziela firmie Klarna upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA. Klarna poinformuje Cię o dacie obciążenia (tzw. prenotyfikacja). Konto zostanie obciążone po wysłaniu towarów.

Zakup na raty za pośrednictwem Klarna
Kwotę faktury można zapłacić w miesięcznych ratach wynoszących co najmniej 1/24 całkowitej kwoty. Minimalna rata wynosi 6,95 euro.

6. Zastrzeżenie własności

Towary pozostają naszą własnością do momentu otrzymania pełnej zapłaty.

7. Uszkodzenia transportowe

Jeśli towary zostaną dostarczone z widocznymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie takich usterek dostawcy i niezwłoczny kontakt z nami. Zaniechanie złożenia reklamacji lub skontaktowania się z nami nie ma żadnych konsekwencji dla roszczeń prawnych i ich egzekwowania, w szczególności praw gwarancyjnych. Pomaga nam jednak w dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

8. Rękojmia i gwarancje

8.1 Odpowiedzialność za wady

Zastosowanie mają ustawowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za wady.

8.2 Gwarancje i obsługa klienta

Informacje na temat wszelkich dodatkowych gwarancji, które mogą mieć zastosowanie, oraz ich dokładnych warunków można znaleźć wraz z produktem oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

Obsługa klienta: Nasza obsługa klienta jest dostępna w przypadku pytań, skarg i zastrzeżeń w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 18:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem service@matebrush.de lub za pośrednictwem formularza kontaktowego lub czatu na naszej stronie internetowej. Nie oferujemy telefonicznej obsługi klienta.

9. Odpowiedzialność

W przypadku roszczeń opartych na szkodach spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców, zawsze ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń

  • w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu,
  • w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków,
  • w przypadku obietnic gwarancyjnych, o ile zostało to uzgodnione, lub
  • o ile zakres zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie jest warunkiem wstępnym prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne) z powodu niewielkiego zaniedbania z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców, wysokość odpowiedzialności jest ograniczona do szkody możliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia należy zwykle oczekiwać.
W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

10. Kodeks postępowania

Poddaliśmy się następującym kodeksom postępowania:

11. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźćtutaj. Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.

AGB utworzone za pomocą edytora tekstów prawnychTrusted Shops

12.poleć znajomemu

Program Poleć znajomemu oferowany na matebrush.de ma następujące warunki: Istniejący klient, który kupił szczoteczkę soniczną mate na stronie www.matebrush.de, rekrutuje nowego klienta. Nowy klient otrzymuje kod rabatowy w wysokości 16,90 EUR na 3-pak wymiennych główek do szczoteczki sonicznej mate. Kod rabatowy może zostać wykorzystany przy pierwszym zamówieniu nowego klienta na stronie www.matebrush.de o wartości koszyka 130 EUR. Gdy tylko nowy klient złoży zamówienie na powyższych warunkach i zrealizuje swój kod rabatowy, polecający klient mate otrzyma kod rabatowy o wartości 16,90 EUR i będzie mógł go wykorzystać do zamówienia 3-paku wymiennych główek plus koszty wysyłki na stronie www.matebrush.de. Zniżka za polecenie znajomego przysługuje tylko raz na gospodarstwo domowe. Zamówienia złożone przez tę samą osobę lub osoby z tego samego gospodarstwa domowego z różnymi adresami e-mail są niedozwolone. Dalsze stosowanie kodów rabatowych w ramach programu "Poleć znajomym" jest niedozwolone. Zamówienia stanowiące nadużycie mogą zostać anulowane.