Polityka prywatności

Polityka prywatności

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest:

Onkel Nilsson UG (haftungsbeschränkt) & Co KG
Speditionstr. 21
40221 Düsseldorf
Niemcy

service@matebrush.de

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy szczegółowo, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane.

1. Dane dostępowe i hosting

Naszą stronę internetową można odwiedzać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, serwer internetowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera na przykład nazwę żądanego pliku, adres IP użytkownika, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych oraz żądającego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje dostęp. Te dane dostępu są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania witryny i ulepszenia naszych usług. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie prawidłowej prezentacji naszej oferty, które są nadrzędne w kontekście wyważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO. Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

Hosting

Usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. O ile nie wyjaśniono inaczej w niniejszej polityce prywatności, wszystkie dane dostępu i wszystkie dane zebrane w formularzach udostępnionych w tym celu na tej stronie są przetwarzane na ich serwerach. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach, w odniesieniu do których Komisja Europejska stwierdziła w drodze decyzji, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych: Kanada

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w USA oraz w innych krajach poza UE i EOG. W odniesieniu do tych krajów Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

2. Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy i kontaktowania się z nami

2.1 Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy

W celu przetwarzania umowy (w tym zapytań i przetwarzania wszelkich istniejących roszczeń gwarancyjnych i roszczeń dotyczących wykonania, a także wszelkich ustawowych obowiązków aktualizacji) zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO, zbieramy dane osobowe, jeśli użytkownik dobrowolnie przekaże nam je w ramach zamówienia. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach bezwzględnie potrzebujemy danych do przetworzenia umowy i nie możemy wysłać zamówienia bez ich podania. O tym, jakie dane są gromadzone, można dowiedzieć się z odpowiednich formularzy wejściowych.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych użytkownika, w szczególności przekazywania ich naszym usługodawcom w celu realizacji zamówienia, płatności i wysyłki, można znaleźć w kolejnych sekcjach niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Po zakończeniu przetwarzania umowy, dane użytkownika zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. c DSGVO, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

2.2 Konto klienta

W zakresie, w jakim użytkownik wyraził zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, decydując się na otwarcie konta klienta, będziemy wykorzystywać jego dane w celu otwarcia konta klienta, a także w celu przechowywania jego danych do dalszych przyszłych zamówień na naszej stronie internetowej. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można to zrobić, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności lub za pomocą funkcji przewidzianej do tego celu na koncie klienta. Po usunięciu konta klienta dane zostaną usunięte, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

2.3 Kontakt z nami

W kontekście komunikacji z klientem gromadzimy dane osobowe w celu przetwarzania zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO, jeśli użytkownik dobrowolnie przekaże nam te dane podczas kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach bezwzględnie potrzebujemy danych do przetworzenia kontaktu. To, jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach. Po pełnym przetworzeniu zapytania dane zostaną usunięte, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

3. Przetwarzanie danych w celu przetwarzania przesyłek

W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO, przekazujemy Twoje dane dostawcy usług spedycyjnych, któremu zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów.

Przekazywanie danych dostawcom usług wysyłkowych w celu powiadomienia o wysyłce

Jeśli użytkownik udzielił nam na to wyraźnej zgody podczas składania zamówienia lub po jego złożeniu, przekażemy jego adres e-mail i numer telefonu wybranemu dostawcy usług przewozowych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, aby mógł on skontaktować się z użytkownikiem przed dostawą w celu powiadomienia o dostawie lub jej koordynacji.
Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub bezpośrednio do dostawcy usług wysyłkowych na adres kontaktowy podany poniżej. Po odwołaniu zgody usuniemy dane użytkownika przekazane w tym celu, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w zakresie wykraczającym poza dozwolony przez prawo, o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

DHL Parcel GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Niemcy

DPD Germany GmbH
Wailandtstrasse 1
63741 Aschaffenburg
Niemcy

4. Przetwarzanie danych do obsługi płatności

Podczas przetwarzania płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z następującymi partnerami: dostawcami usług technicznych, instytucjami kredytowymi, dostawcami usług płatniczych.

4.1 Przetwarzanie danych na potrzeby przetwarzania transakcji

W zależności od wybranej metody płatności, przekazujemy dane niezbędne do przetworzenia transakcji płatniczej naszym dostawcom usług technicznych, którzy pracują dla nas w ramach przetwarzania zamówień, lub zleconym instytucjom kredytowym lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to konieczne do przetworzenia płatności. Służy to realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych sami gromadzą dane wymagane do przetworzenia płatności, np. na własnej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w procesie składania zamówienia. W tym zakresie zastosowanie ma polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych partnerów przetwarzających płatności i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

4.2 Przetwarzanie danych w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatności

W stosownych przypadkach przekazujemy naszym usługodawcom dalsze dane, które wykorzystują oni wraz z danymi niezbędnymi do przetwarzania płatności jako nasze podmioty przetwarzające w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatności (np. fakturowanie, przetwarzanie zakwestionowanych płatności, wsparcie księgowe). Zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed oszustwami lub skutecznego zarządzania płatnościami, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście wyważenia interesów.

4.3 Weryfikacja tożsamości i zdolności kredytowej przy wyborze usług płatniczych Klarna

Polecenie zapłaty Klarna, zakup na konto za pośrednictwem Klarna, zakup na raty Klarna
Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z usług płatniczych Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (zwanego dalej Klarna), prosimy o wyrażenie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO na przekazanie Klarna danych niezbędnych do przetworzenia płatności oraz sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej. W Niemczech agencje kredytowe wymienione woświadczeniu o ochronie danych Klarna mogą być wykorzystywane do sprawdzania tożsamości i zdolności kredytowej. Klarna wykorzystuje otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niewywiązania się z płatności w celu podjęcia ważnej decyzji o ustanowieniu, wdrożeniu lub rozwiązaniu stosunku umownego. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na adres wskazany w niniejszej polityce prywatności. Może to spowodować, że nie będziemy już w stanie oferować określonych opcji płatności. Użytkownik może również w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na takie wykorzystanie danych osobowych przez Klarna.

5. Reklama pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną

5.1 Newsletter e-mail z rejestracją i śledzeniem newslettera

Jeśli zarejestrujesz się w naszym newsletterze, wykorzystamy dane wymagane w tym celu lub podane przez Ciebie osobno, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn e-mailowy na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 (1) ust. 1 lit. a DSGVO. Rezygnacja z subskrypcji biuletynu jest możliwa w dowolnym momencie i może zostać dokonana poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktu opisanej poniżej lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w biuletynie. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

Pragniemy podkreślić, że podczas wysyłania newslettera oceniamy zachowanie użytkownika. W tym celu analizujemy również interakcję użytkownika z naszym newsletterem, mierząc, przechowując i oceniając współczynniki otwarcia i klikalności w celu zaprojektowania przyszłych kampanii newsletterowych ("śledzenie newslettera").

Na potrzeby tej oceny wysyłane wiadomości e-mail zawierają technologie jednopikselowe (np. tzw. sygnały nawigacyjne, piksele śledzące), które są przechowywane na naszej stronie internetowej. Na potrzeby oceny łączymy w szczególności następujące "dane newslettera"

 • strona, z której strona została zażądana (tzw. URL odsyłający),
 • datę i godzinę żądania
 • opis typu używanej przeglądarki internetowej,
 • adres IP komputera żądającego,
 • adres e-mail,
 • data i godzina rejestracji i potwierdzenia

oraz technologie jednopikselowe z adresem e-mail lub adresem IP użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, indywidualnym identyfikatorem. Linki zawarte w newsletterze mogą również zawierać ten identyfikator.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać śledzenia newslettera, może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera - w sposób opisany powyżej.

Informacje będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik subskrybuje biuletyn.

5.2 Wysyłka newslettera

Newsletter i śledzenie newslettera opisane powyżej mogą być również wysyłane przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach, w odniesieniu do których Komisja Europejska stwierdziła w drodze decyzji, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych: Wielka Brytania.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach: USA, Australia. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych w odniesieniu do tego kraju/krajów. Nasza współpraca z nimi opiera się na następujących gwarancjach: standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej.

5.3 Reklama pocztowa i prawo do sprzeciwu

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego użytkownika do własnych celów reklamowych, np. do wysyłania pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zwracaniu się do naszych klientów w sposób reklamowy, które przeważają nad naszymi interesami zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu jego danych do tych celów, wysyłając wiadomość na adres podany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Przesyłki reklamowe są dostarczane w ramach przetwarzania w naszym imieniu przez usługodawcę, któremu przekazujemy dane użytkownika w tym celu.

6. Pliki cookie i inne technologie

6.1 Informacje ogólne

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, używamy technologii, w tym tak zwanych plików cookie na różnych stronach. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie).

Ochrona prywatności na urządzeniach końcowych
Gdy użytkownik korzysta z naszych usług online, wykorzystujemy technologie, które są absolutnie niezbędne do świadczenia usługi telemedialnej, o którą wyraźnie poprosił. Przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym lub dostęp do informacji, które są już przechowywane w urządzeniu końcowym, nie wymaga zgody w tym zakresie.

W przypadku funkcji, które nie są absolutnie niezbędne, przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym lub dostęp do informacji, które są już przechowywane w urządzeniu końcowym, wymaga zgody użytkownika. Zwracamy uwagę, że w przypadku nieudzielenia zgody części strony internetowej mogą nie być dostępne do nieograniczonego użytku. Udzielona przez użytkownika zgoda pozostanie ważna do momentu zmiany lub zresetowania odpowiednich ustawień w urządzeniu końcowym.

Przetwarzanie danych przez pliki cookie i inne technologie
Używamy takich technologii, które są absolutnie niezbędne do korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcji koszyka na zakupy). Za pomocą tych technologii gromadzone i przetwarzane są adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. informacje o zawartości koszyka). W ramach równoważenia interesów służy to nadrzędnym uzasadnionym interesom w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

Ponadto korzystamy z technologii w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy (np. w celu udowodnienia zgody na przetwarzanie danych osobowych), a także w celu analizy stron internetowych i marketingu online. Dalsze informacje na ten temat, w tym odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, można znaleźć w kolejnych sekcjach niniejszej polityki prywatności.


Osobiste ustawienia plików cookie można wprowadzić tutaj:

Zmień ustawienia plików cookie

Ustawienia plików cookie dla przeglądarki można znaleźć pod następującymi linkami:
microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

O ile użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z technologii zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO, może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej w polityce prywatności. W przypadku braku akceptacji plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

6.2 Platforma zarządzania zgodą Cookieyes

Na naszej stronie internetowej używamy Cookieyes, aby informować użytkowników o plikach cookie i innych technologiach, z których korzystamy na naszej stronie internetowej, a także w celu uzyskania, zarządzania i dokumentowania zgody użytkownika, jeśli jest to wymagane, na przetwarzanie jego danych osobowych za pomocą tych technologii. Jest to konieczne zgodnie z art. 6 (1) ust. 1 lit. c DSGVO, aby spełnić nasz obowiązek prawny wynikający z art. 7 (1) DSGVO, aby móc udowodnić zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, któremu podlegamy. Cookieyes to usługa świadczona przez CookieYes Limited, 3 Warren Yard Warren Park, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 5NW, Wielka Brytania, która przetwarza dane użytkownika w naszym imieniu.
Po przesłaniu przez użytkownika deklaracji dotyczącej plików cookie na naszej stronie internetowej serwer internetowy Cookieyes przechowuje zanonimizowany adres IP użytkownika, datę i godzinę złożenia deklaracji, informacje o przeglądarce, adres URL, z którego wysłano deklarację, informacje o zachowaniu użytkownika w zakresie wyrażania zgody oraz anonimowy klucz losowy. Ponadto używany jest plik cookie, który zawiera informacje o zachowaniu użytkownika wyrażającego zgodę oraz klucz. Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie dwunastu miesięcy, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych wykraczających poza ten zakres, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy użytkownika w niniejszym oświadczeniu.

7. Wykorzystanie plików cookie i innych technologii do analizy sieci i celów reklamowych

O ile użytkownik wyraził zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki cookie i inne technologie dostawców zewnętrznych. Po wygaśnięciu celu i zakończeniu korzystania przez nas z odpowiedniej technologii, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat możliwości cofnięcia zgody można znaleźć w sekcji "Pliki cookie i inne technologie". Dalsze informacje, w tym podstawy naszej współpracy z poszczególnymi dostawcami, można znaleźć w poszczególnych technologiach. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dostawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

7.1 Korzystanie z usług Google do celów analizy sieci i reklamy

Korzystamy z opisanych poniżej technologii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Informacje zbierane automatycznie przez technologie Google na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Jeśli adres IP użytkownika jest gromadzony za pośrednictwem technologii Google, zostanie on skrócony przed zapisaniem na serwerach Google poprzez aktywację anonimizacji adresu IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i tam skrócony. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii, przetwarzanie danych opiera się na umowie zawartej dla danej technologii między współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityceprywatności Google.

Google Analytics

W celu analizy strony internetowej Google Analytics automatycznie gromadzi i przechowuje dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej), na podstawie których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Adres IP użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o przetwarzaniu zamówień przez Google.

W celu optymalizacji marketingu naszej strony internetowej aktywowaliśmy ustawienia udostępniania danych dla "produktów i usług Google". Umożliwia to Google dostęp do danych gromadzonych i przetwarzanych przez Google Analytics, a następnie wykorzystywanie ich do ulepszania usług Google. Udostępnianie danych Google w ramach tych ustawień udostępniania danych opiera się na dodatkowej umowie między administratorami danych. Nie mamy wpływu na późniejsze przetwarzanie danych przez Google.

Do tworzenia i przeprowadzania testów używamy również funkcji rozszerzeniaGoogle AnalyticsGoogle Optimize.

Do celów zoptymalizowanego marketingu naszej strony internetowej używamy tak zwanejfunkcji User ID. Za pomocą tej funkcji możemy przypisać unikalny, stały identyfikator do danych interakcji użytkownika podczas jednej lub kilku sesji na naszych stronach internetowych, a tym samym analizować zachowanie użytkownika na różnych urządzeniach i podczas różnych sesji.

Na potrzeby analizy internetowej funkcja rozszerzeniaGoogle AnalyticsGoogle Signals umożliwia tak zwane "śledzenie różnych urządzeń". O ile Twoje urządzenia z dostępem do Internetu są połączone z Twoim kontem Google i aktywowałeś ustawienie "spersonalizowanej reklamy" na swoim koncie Google, Google może generować raporty dotyczące Twojego zachowania (w szczególności dane dotyczące użytkowników różnych urządzeń), nawet jeśli zmienisz urządzenie końcowe. Nie przetwarzamy danych osobowych w tym zakresie; otrzymujemy jedynie statystyki generowane na podstawie Sygnałów Google.

Reklamy Google

Do celów reklamowych w wynikach wyszukiwania Google i na stronach internetowych osób trzecich, tak zwany plik cookie remarketinguGoogle jest ustawiany, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową. Ten plik cookie automatycznie umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) oraz za pomocą pseudonimowego identyfikatora CookieID i na podstawie odwiedzanych stron. Dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik aktywował ustawienie "spersonalizowane reklamy" na swoim koncie Google. W takim przypadku, jeśli użytkownik jest zalogowany do Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta jego dane wraz z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania list grup docelowych do remarketingu na różnych urządzeniach.

Google reCAPTCHA

Aby chronić przed nadużywaniem naszych formularzy internetowych i spamem przez zautomatyzowane oprogramowanie (tzw. boty), Google reCAPTCHA zbiera dane (adres IP, czas wizyty, informacje o przeglądarce i informacje o korzystaniu z naszej witryny) i analizuje korzystanie z naszej witryny za pomocą JavaScript i plików cookie. Ponadto oceniane są inne pliki cookie przechowywane przez usługi Google w przeglądarce użytkownika. Żadne dane osobowe nie są odczytywane ani przechowywane w polach wejściowych odpowiedniego formularza.

Czcionki Google

W celu jednolitej prezentacji treści na naszej stronie internetowej dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce) są gromadzone przez kod skryptu "Google Fonts", przesyłane do Google, a następnie przetwarzane przez Google. Nie mamy żadnego wpływu na to późniejsze przetwarzanie danych.

7.2 Korzystanie z usług Facebooka do celów analizy sieci i reklamy

Korzystanie z piksela Facebooka

Korzystamy z piksela Facebooka w ramach technologiiMeta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook (by Meta)" lub "Meta Platforms Ireland") opisanych poniżej. Piksel Facebooka automatycznie gromadzi i przechowuje dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej w oparciu o określone przez nas zdarzenia, takie jak wizyta na stronie internetowej lub rejestracja w newsletterze), na podstawie których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. W kontekście tak zwanego rozszerzonego dopasowywania danych, informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osób (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów) są również gromadzone i przechowywane w postaci zaszyfrowanej w celu dopasowania. W tym celu, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, plik cookie jest automatycznie ustawiany przez Facebook Pixel, który wykorzystuje pseudonimowy identyfikator CookieID do rozpoznawania przeglądarki użytkownika podczas odwiedzania innych stron internetowych. Facebook (by Meta) połączy te informacje z innymi danymi z konta użytkownika na Facebooku i wykorzysta je do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej, w szczególności spersonalizowanych i opartych na grupach reklam.
Informacje automatycznie gromadzone przez technologie Facebooka (przez Meta) na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Jeśli przekazywanie danych do USA wchodzi w zakres naszej odpowiedzialności, nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w polityce prywatnościFacebooka (według Meta).

Reklamy na Facebooku (Menedżer reklam)

Używamy Facebook Ads do reklamowania tej strony na Facebooku (przez Meta), a także na innych platformach. Sami określamy parametry danej kampanii reklamowej. Facebook (by Meta) jest odpowiedzialny za dokładne wdrożenie, w szczególności za decyzję o umieszczeniu reklam u poszczególnych użytkowników. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między współadministratorami zgodnie z art. 26 DSGVO. Wspólna odpowiedzialność ogranicza się do gromadzenia danych i przesyłania ich do Meta Platforms Ireland. Późniejsze przetwarzanie danych przez Meta Platforms Ireland nie jest tym objęte.

Na podstawie statystyk dotyczących aktywności odwiedzających na naszej stronie internetowej opracowanych za pomocą piksela Facebooka, prowadzimy reklamy grupowe na Facebooku (przez Meta) za pośrednictwem FacebookCustom Audience, określając cechy odpowiedniej grupy docelowej. Facebook (by Meta) działa jako nasz podmiot przetwarzający w kontekście rozszerzonego dopasowywania danych, które ma miejsce w celu określenia odpowiedniej grupy docelowej (patrz wyżej).

W oparciu o pseudonimowy identyfikator pliku cookie ustawiony przez Facebook Pixel i dane zebrane na temat zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej, prowadzimy spersonalizowaną reklamę za pośrednictwemremarketingu Facebook Pixel.

Za pośrednictwem Facebook PixelConversions mierzymy późniejsze zachowanie użytkownika w zakresie analizy sieci i śledzenia zdarzeń, gdy użytkownik trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy z Facebook Ads. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o przetwarzaniu zamówień przez Facebook (przez Meta).

7.3 Inni dostawcy usług analityki internetowej i marketingu online

Wykorzystanie Hotjar do analizy stron internetowych

Do celów analizy strony internetowej technologie dostarczane przezHotjar Ltd , Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta ("Hotjar") są wykorzystywane do automatycznego gromadzenia i przechowywania danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej), z których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pseudonimizowane profile użytkowania nie są łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez wyraźnej zgody użytkownika, która musi zostać udzielona oddzielnie. Hotjar działa w naszym imieniu.

Wykorzystanie tagu Pinterest do analizy sieci i celów reklamowych

Do celów analizy internetowej i reklamy na Pinterest, a także na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, technologiePinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia ("Pinterest") automatycznie umożliwiają reklamę opartą na zainteresowaniach poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak odwiedzenie strony internetowej lub subskrypcja biuletynu) oraz za pomocą pseudonimowego identyfikatora CookieID i na podstawie odwiedzanych stron. Na podstawie zebranych danych tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Pinterest połączy te informacje z innymi danymi z konta Pinterest i wykorzysta je do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Pinterest i otrzymujemy jedynie statystyki opracowane na podstawie Pinterest Tag. W ten sposób mierzymy późniejsze zachowania użytkownika związane z korzystaniem z witryny na potrzeby analizy witryny i śledzenia zdarzeń, jeśli użytkownik trafił na naszą witrynę za pośrednictwem reklamy z serwisu Pinterest. Informacje zbierane automatycznie przez Pinterest są zazwyczaj przesyłane na serwer Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między współadministratorami zgodnie z art. 26 DSGVO.

8. Integracja Trusted Shops Trustbadge/innych widżetów

Trusted Shops Trustbadge jest zintegrowany na tej stronie internetowej, aby wyświetlać nasz znak jakości Trusted Shops i oferować produkty Trusted Shops kupującym po złożeniu przez nich zamówienia.

Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście wyważenia interesów, w optymalnym marketingu poprzez umożliwienie bezpiecznych zakupów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO. Odznaka zaufania i reklamowane za jej pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia (Trusted Shops), z którą jesteśmy wspólnie odpowiedzialni zgodnie z prawem o ochronie danych na podstawie art. 26 DSGVO. W ramach niniejszej informacji o ochronie danych informujemy poniżej o istotnej treści umowy zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO.
W ramach wspólnej odpowiedzialności między nami a Trusted Shops GmbH prosimy o kontakt z Trusted Shops GmbH w przypadku pytań dotyczących ochrony danych lub w celu dochodzenia swoich praw. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć pod poniższym linkiem. Niezależnie od tego zawsze możesz skontaktować się z nami, korzystając z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Twoje zapytanie zostanie wówczas, w razie potrzeby, przekazane innej osobie odpowiedzialnej za udzielenie na nie odpowiedzi.

8.1 Przetwarzanie danych podczas integracji plakietki zaufania/innych widżetów

Trustbadge jest dostarczany przez amerykańskiego dostawcę CDN (Content-Delivery-Network) w ramach wspólnej odpowiedzialności. Odpowiedni poziom ochrony danych zapewniają standardowe klauzule ochrony danych i inne środki umowne. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Trusted Shops GmbH można znaleźćtutaj. Po wywołaniu Trustbadge serwer internetowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera również adres IP użytkownika, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz żądającego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje wywołanie. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po zebraniu, tak aby przechowywane dane nie mogły zostać przypisane do użytkownika. Zanonimizowane dane są wykorzystywane w szczególności do celów statystycznych i analizy błędów.

8.2 Przetwarzanie danych po realizacji zamówienia

Po złożeniu zamówienia adres e-mail użytkownika, który został zaszyfrowany przy użyciu kryptologicznej funkcji jednokierunkowej, jest przesyłany do Trusted Shops GmbH. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Służy to sprawdzeniu, czy użytkownik jest już zarejestrowany do korzystania z usług Trusted Shops GmbH, a zatem jest niezbędne do realizacji nadrzędnych uzasadnionych interesów naszych i Trusted Shops w zakresie zapewnienia ochrony kupującego związanej z konkretnym zamówieniem w każdym przypadku oraz usług oceny transakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. W takim przypadku dalsze przetwarzanie danych będzie odbywać się zgodnie z umową zawartą między użytkownikiem a Trusted Shops. Jeśli użytkownik nie zarejestrował się jeszcze w usługach, będzie miał taką możliwość po raz pierwszy. Dalsze przetwarzanie danych po rejestracji również zależy od umowy zawartej z Trusted Shops GmbH. Jeśli użytkownik nie zarejestruje się, wszystkie przekazane dane zostaną automatycznie usunięte przez Trusted Shops GmbH, a osobiste odniesienie nie będzie już możliwe.

Trusted Shops korzysta z usług dostawców usług w zakresie hostingu, monitorowania i rejestrowania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w celu zapewnienia bezawaryjnego działania. Przetwarzanie może odbywać się w krajach trzecich (USA i Izrael). Odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniony w przypadku USA poprzez standardowe klauzule ochrony danych i dalsze środki umowne, a w przypadku Izraela poprzez decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

9. Media społecznościowe

Nasza obecność online na Facebooku (przez Meta), Twitterze, Instagramie (przez Meta), Youtube, Pinterest, LinkedIn

O ile użytkownik wyraził zgodę odpowiedniemu operatorowi mediów społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO, jego dane będą automatycznie gromadzone i przechowywane do celów badań rynkowych i reklamowych podczas odwiedzania naszej obecności online w wyżej wymienionych mediach społecznościowych, z których profile użytkowania są tworzone przy użyciu pseudonimów. Mogą one być wykorzystywane na przykład do umieszczania reklam na platformach i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkownika. W tym celu zazwyczaj wykorzystywane są pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez danego operatora mediów społecznościowych, a także możliwość kontaktu oraz prawa i opcje ustawień w tym zakresie w celu ochrony prywatności użytkownika można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawców, do których linki znajdują się poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w tym zakresie, możesz skontaktować się z nami.

Facebook ( by Meta) jest usługą Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Meta Platforms Ireland"). Informacje automatycznie gromadzone przez Meta Platforms Ireland na temat korzystania przez użytkownika z naszej obecności online na Facebooku (przez Meta) są zazwyczaj przesyłane na serwer Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych dla USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych w kontekście wizyty na fanpage'u na Facebooku (przez Meta) odbywa się na podstawie umowy między współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Więcej informacji (informacje na temat danych Insights) można znaleźćtutaj.

Twitter jest usługą Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia ("Twitter"). Informacje automatycznie gromadzone przez Twittera na temat korzystania z naszej obecności online na Twitterze są zazwyczaj przesyłane na serwer Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych w odniesieniu do USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

Instagram ( by Meta) jest usługą Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Meta Platforms Ireland") Informacje automatycznie gromadzone przez Meta Platforms Ireland na temat korzystania z naszej obecności online na Instagramie są zazwyczaj przesyłane na serwer Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych w kontekście odwiedzania fanpage'a na Instagramie (przez Meta) odbywa się na podstawie umowy między współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Więcej informacji (informacje na temat danych Insights) można znaleźćtutaj.

YouTube jest usługą Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Informacje zbierane automatycznie przez Google na temat korzystania przez użytkownika z naszego serwisu YouTube są zazwyczaj przesyłane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

Pinterest jest ofertą Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia ("Pinterest"). Informacje automatycznie gromadzone przez Pinterest na temat korzystania przez użytkownika z naszej obecności online w serwisie Pinterest są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Pinterest, Inc. pod adresem 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

LinkedIn jest usługą LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn"). Informacje automatycznie gromadzone przez LinkedIn na temat korzystania z naszej obecności online na LinkedIn są zazwyczaj przesyłane na serwer LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

10. Opcje kontaktu i prawa użytkownika

10.1 Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 DSGVO, prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie określonym w tym artykule;
 • zgodnie z art. 16 DSGVO, prawo do żądania korekty niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas bez zbędnej zwłoki;
 • zgodnie z art. 17 DSGVO, prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi
  • w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • w celu spełnienia obowiązku prawnego;
  • ze względu na interes publiczny; lub
  • dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 DSGVO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile
  • dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
  • Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 DSGVO;
 • zgodnie z art. 20 DSGVO, prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 DSGVO, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Zasadniczo w tym celu można skontaktować się z organem nadzorczym w miejscu zamieszkania lub pracy użytkownika lub w siedzibie naszej firmy.

Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe, jak wyjaśniono powyżej, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście wyważenia interesów, użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik może skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie w sposób opisany powyżej. Jeśli przetwarzanie odbywa się w innych celach, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wyłącznie z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Po skorzystaniu przez użytkownika z prawa do wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie ma to zastosowania, jeśli przetwarzanie służy celom marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych użytkownika w tym celu.

10.2 Opcje kontaktu

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, a także odwołania udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w naszym nadruku.

Polityka prywatności utworzona za pomocą edytora tekstów prawnych Trusted Shops